Vilken avdelning vill du ringa?

TCO

För att förstå helheten så använder vi begreppet Total Cost of Ownership (TCO) perspektiv, vilket innebär att vi tar hänsyn till samtliga kostnader som bilen har under tiden som leasingavtalet varar. Ofta presenteras vi TCO som en månadskostnad. Exempel på kostnader som kan ingå är leasinghyra, service, däck, vägtrafikskatt, försäkring och drivmedel.

KONTAKTA OSS

Har du frågor om vad som är bäst för ditt företag?

För personbilar, kontakta
Företagsbilar

För transportbilar, kontakta
Transportbilscenter