Vilken avdelning vill du ringa?

NYA REGLER 1 APRIL 2021

Bonus Malus är ett skattesystem som trädde i kraft 1 juli 2018 och vars syfte är att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå Sveriges mål om en fossilfri fordonsflotta. Systemet ger bonus till personbilar med låga utsläpp och förhöjd fordonsskatt för fordon som inte klarar gränserna för låga utsläpp.

I år så genomförs förändringar av Bonus Malus från och med 1 april 2021. Förändringarna kommer att ha stor påverkan på kostnaderna för både privatpersoner och företag vad gäller köp och innehav av person- och transportbilar.

Förändringarna sker inom två områden. Den ena är beräkningen av fordonsskatten för bensin- och dieselbilar. Den andra är beräkningen av miljöbonusen (klimatbonus) för miljöbilar (klimatbonusbilar).

Bilar som är tagna i trafik före 1 april omfattas inte av förändringarna. Det är alltså inte bilens ålder eller när den har sålts som avgör om den omfattas av de nya reglerna, utan när den tas i trafik för första gången.

Förändringarna kan sammanfattas med följande:

FORDONSSKATTEN HÖJS

Beskattningen höjs för motorer med ett CO2-utsläpp som är högre än 90 g/km. Detta betyder att den årliga fordonsskatten för motsvarande bil kommer att öka efter 1 april 2021.

För dig som har tjänstebil innebär det också att förmånsvärdet ökar då beräkningen av förmånsvärde innefattar fordonsskatten. För företaget som tillhandahåller en tjänstebil ökar kostnaderna också då de anställda får högre sociala avgifter.

ELBILAR FÅR HÖGRE MILJÖBONUS

För elbilar (de som enbart drivs på el) höjs miljöbonusen med 10 000 kr, från dagens 60 000 kronor till 70 000 kronor.

GRÄNSEN FÖR MILJÖBONUS SKÄRPS

Gränsen för när avräkning från miljöbonusen börjar sänks från 70 till 60 gram koldioxid per kilometer. Det gör att miljöbonusen för plug-in hybrider blir lägre från 1 april.

KOSTNADEN FÖR UTSLÄPP ÖKAR

Både kostnaden och gränserna för CO2-utsläpp förändras. För bilar som släpper ut upp till 130 gram per kilometer är skatten idag 82 kr per gram vilket höjs till 107 kr per gram. Därefter beskattas varje gram över 130 med 132 kr istället för dagens belopp på 107 kr.

MILJÖAVGIFT FÖR DIESELBILAR

För bilar med dieselmotorer tillkommer ett dieseltillägg (utöver bensin) på 13,52 kr per gram samt en miljöavgift på 250 kr/år.

VAD INNEBÄR DETTA FÖR DIG?

Sammantaget så kommer majoriteten av alla fordon att få ökade kostnader från och med den 1 april. Vi hjälper vi dig att förstå hur du påverkas och vad som är ett bra val utifrån de nya reglerna. Genom en individuell behovsanalys tar vi fram en rekommendation på vad som är rätt bil för just dig. Vi har sålt elfordon sedan 2012 och har samlat på oss en gedigen kunskap om denna relativt nya typ av fordon.

VI HJÄLPER DIG

Låt oss hjälpa dig att se hur förändringarna påverkar ditt framtida val av bil. Kontakta oss för en kostnadsfri behovsanalys.

För privatpersoner

För företag