Vilken avdelning vill du ringa?

BONUS MALUS

Den 1 juli 2018 infördes ett nytt skattesystem för fordon kallat ”Bonus-Malus” vilket betyder ”bra-dåligt” på latin. Det innebär att de fordon som har låga CO2-utsläpp får något bra (bonus) och de som har höga CO2-utsläpp får något dåligt (malus).

I och med Bonus-Malus så försvinner dagens miljöbilsdefinition och den femåriga skattebefrielsen bort och benämningen miljöbil avskaffas. Fordon som registrerats innan den 1 juli 2018 beskattas enligt rådande system.

Bonus Malus berör personbilar klass 1 och 2 (husbilar), lätta lastbilar och lätta bussar satta i trafik från och med 1 juli 2018.

Bonus

Bonusen är maximalt 60.000 kronor för fordon med noll i CO2-utsläpp. Bonusen minskar stegvis ner till 10.000 kr i takt med ökande CO2 utsläpp. Vid CO2-utsläpp som överstiger 60 g/km så utgår ingen bonus. Bonusen får vara högst 25 procent av bilens nypris.

Gasbilar som idag inte får ta del av supermiljöbilspremien erhåller en bonus på 10.000 kronor.

Fordon som kan drivas med alternativa drivmedel, som E85 (etanol) och fordonsgas (blandning av biogas och naturgas) får ingen förhöjd fordonsskatt.

Malus

För bensin- och dieseldrivna fordon tas en förhöjd fordonsskatt (malus) ut under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången. För koldioxidutsläpp tas en skatt ut med 82 kr/g mellan för fordon med CO2-utsläpp mellan 95 och 140 g/km kilometer. För fordon med CO2-utsläpp över 140 gram är skatten 107 kr/g gram.

Från och med fordonets fjärde år är skatten 22 kr/g för CO2-utsläpp över 111 g/km.

Övrigt

Bränslefaktorn för nya dieselfordon ersätts med ett bränsletillägg på 13,52 kr/g CO2.

Vägskatten lyfts in i beräkningen av förmånsvärdet för fordon. För personer med förmånsbil så innebär detta en ökad beskattning av förmånen..

Miljötillägget för dieselfordon på 250 kronor behålls.

Några räkneexempel

Fordon med dieselmotor. Listpris: 341.000kr

CO2: 120g/km
CO2: 140 g/km.

Förmånsvärde 1 januari/1 juli
3.858 kr/mån / 4.117 kr/mån (+259)
3.858 kr/mån / 4.275 kr/mån (+417)

Sociala avgifter 1 januari/1 juli
1.212 kr/mån / 1.294kr/mån (+82)
1.212 kr/mån / 1. 343 kr/mån (+131)

Fordonsskatt 1 januari/1 juli
131 kr/år / 357 kr/år (+226)
218 kr/år / 516 kr/år (+298)

Total ökning 1 juli - Företag
307 kr/mån (3.668 kr/år)
429 kr/mån (5.148 kr/år)

Total ökning juli - Person med förmånsbil
259 kr/mån (3.108 kr/år)
417 kr/mån (5.004 kr/år)

KONTAKTA OSS

Har du frågor om hur Bonus Malus påverkar ditt företag?

För personbilar, kontakta
Företagsbilar

För transportbilar, kontakta
Transportbilscenter