Vilken avdelning vill du ringa?

Vad säger BIL Sweden om dieselmotorer?

Vågar jag köpa en ny EURO 6 diesel?
Ja – definitivt! Miljözoner finns idag i 8 svenska städer från Umeå till Malmö. Transportstyrelsen har föreslagit att kommuner får införa egna, hårdare regler från 2020.I Stockholm innebär förslaget att varken äldre diesel- eller bensinbilar får köra i innerstaden. Detta gäller INTE de EURO 6 bilar som säljs i bilhandeln idag. Svenska kommuner måste, med detta sagt, vara försiktiga med att införa ett annat regelverk än resterande EU.

Behöver jag vara orolig för inbytesvärdet om säg 3 - 4 år?

NEJ! Det råder brist på begagnade bilar i Sverige. Framförallt dieslar är oerhört efterfrågade norr om Gävle där man:
- åker långa sträckor
- drar husvagn och skotersläp

Var ”nyper det till” först?
Troligtvis på Hornsgatan i Stockholm där det redan idag råder dubbdäcksförbud. Anledningen är att husen är höga, gatan är smal o det blåser/ventilerar sällan pga ovanstående faktorer. Kanske går Stockholms stad vidare med vårt förslag om ett experiment i Gamla stan – med en helt utsläppsfri fordons zon men det ligger några år framåt i tiden

Varför skall jag köpa en diesel med EURO 6 motor?
Oerhört bränsleeffektiv - drar ca 30% mindre än en ”bensinare”
- Jag kommer mellan 100-130 mil på en tankning
- Släpper ut ca 25% mindre CO2 än motsvarande bensinbil
- Bränsleförbrukningen ökar inte när jag drar tungt släp
- Prestanda som GTI ”bensinare”
- Luktfri
Har dieselmotorn någon framtid?
Ja! Troligtvis kommer allt fler bilar utrustas med:
- Bättre partikelfilter
- Förses med urea/add blue teknik
- Euro 7 och EURO 8 kommer skärpa kraven ytterligare

RDE och WLT (nya test och mätmetoder) kommer ställa krav på med korrekta utsläppsvärden från verklig körning

Bertil Moldén
Verkställande Direktör

BIL Sweden

Om BIL Sweden
BIL Sweden är den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. Medlemsföretagen svarar tillsammans för runt 99 procent av nybilsförsäljningen i Sverige. För BIL Sweden är bilen en självklar del av det hållbara samhället där klimat, miljö, säkerhet, mobilitet, utveckling och tillväxt står i centrum.

BIL Sweden arbetar därför för att förbättra villkoren för att producera, sälja, köpa, äga, och köra bil.